Delo V Nemčiji. Kje So Največje Priložnosti?

Delo V Nemčiji kot gradbeni podizvajalec

Zvezna Republika Nemčija predstavlja za Slovenijo že od osamosvojitve dalje najpomembnejšega izvoznega partnerja. Zato ni čudno, da slovenska podjetja, majhna in velika, iščejo priložnosti ravno v Nemčiji.

V storitveni dejavnosti je najpomembnejša panoga zagotovo gradbeništvo in povezane panoge.

 

Gradbena dejavnost

 

Glede na pomembnost ne moremo pričeti drugje kot v gradbeništvu.  Slovenska podjetja lahko večino priložnosti najdejo predvsem v vlogi podizvajalca.

 

Pri tem je potrebno seveda paziti, da uredite vse potrebno:

 1. 1. Pridobitev potrdila o oprostitvi plačila gradbenega davka
  Gre za t.i. Freistellungsbescheinigung (oprostitev plačila gradbenega davka). V primeru, da v Nemčiji opravljate dela v gradbenem sektorju in tega potrdila nimate, ima naročnik storitev dolžnost, da 17,5 % zneska računa prijavi in nakaže nemški davčni upravi. Ko pridobite to potrdilo, vam nemška davčna uprava povrne vse vplačane zneske na račun.
 2. 2. Registracija za namene DDV
  Nemško davčno številko je potrebno pridobiti za namene obračuna DDV. Načeloma velja, da je prodaja storitev na mednarodnem trgu znotraj EU po 44. čl. VAT direktive neobdavčljiva, kljub temu pa je ta številka potrebna za identifikacijo podjetja na nemškem trgu.

 

Ne spreglejte!

 

Omenjene dokumente lahko pripravite sami, v le nekaj minutah, s pomočjo e-obrazcev:

 

Vloga za potrdilo o izvzetju plačila gradbenega davka v skladu s členom 48b EStG (Antrag auf die Freistellungsbescheinigung gemäß §48b EStG)
Vloga za potrdilo o izvzetju plačila gradbenega davka v skladu s členom 48b EStG (Antrag auf die Freistellungsbescheinigung gemäß §48b EStG)
 1. 3. Prijava delavcev pri Zveznem finančnem uradu ( carini ) in pridobitev vizumov za državljane tretjih držav
  Potrebna je prijava delavcev pri Zveznem finančnem uradu. Za vsako gradbišče in vsakega delavca je potrebno izpolniti elektronsko prijavo na spletni strani finančne policije.
 2. 4. Sklad Soka-Bau
  Urediti je potrebno vizume za državljane tretjih držav. Tudi, če ste podjetje s sedežem v EU in zaposlujete državljane tretjih držav za le-te še vedno ni prostega pretoka na Evropskem trgu. Državljani tretjih držav potrebujejo za vstop v Nemčijo t.i. "Vander Elst Visum". Za pridobitev tega je pristojno nemško Veleposlaništvo v Ljubljani.
 3. 5. Obračunavanje nemške dohodnine
  Ne spreglejte, da je potrebno za vse delavce, ki so v Nemčijo napoteni dlje kot 183 dni, pri finančnem uradu oddajati napoved za odmero dohodnine (vsak mesec do 10. za pretekli mesec). V kolikor podjetje dela na gradbišču, ki traja dlje kot eno leto, se prijavi vsak delavec, ki je napoten na to gradbišče, ne glede na trajanje delavčeve napotitve.
 1. 6. Prijava obrtne dejavnosti v Nemčiji
  Priglasitev se opravi na obrtni zbornici, kjer podjetje opravlja storitve.
 2. 7. Prijava SOKA-Bau
  V vsakem primeru je potrebno na Soka-Bau javiti, da bo podjetje opravljalo dela na področju Zvezne Republike Nemčije. Soka- Bau vam dodeli številko delodajalca pod katero ste vodeni in pod katero plačujete prispevke za napotene delavce. V nekaterih primerih (glede na vrsto opravljenega posla), vas lahko tudi oprostijo plačila prispevkov oz. jih niste dolžni plačevati.

 

Ne spreglejte!

 

Omenjene dokumente lahko pripravite sami, v le nekaj minutah, s pomočjo e-obrazcev:

 

Vloga za oprostitev plačila prispevka Soka-Bau
Vloga za oprostitev plačila prispevka Soka-Bau
 
Aktualne poslovne priložnosti lahko preverite na portalu Izvozno Okno, Slovensko-nemški gospodarski zbornici, za pomoč pa se lahko obrnete tudi na Veleposlaništvo RS v Berlinu.